Kontakt na nás :

  E- mail : skola@kukucinka.eu

 
       

Riaditeľ školy :

PaedDr. Martin BABIAK
                                       riaditel@kukucinka.eu      057- 4883640      057-4883640 služ. mobil : 0918-532678    
                           
       

Zástupkyňa riaditeľa školy :

     

zastupca@kukucinka.eu

  Mgr. Daniela MILBAUEROVÁ

   
 

služ.mobil : 0915 - 720572

   
       

Sekretariát školy :

 Jaroslava JURČIŠINOVÁ    
                                      sekretariat@kukucinka.eu      057- 4422366    
       

Vedúca školskej jedálne :

 Zdenka LUKAČINOVÁ

                                    jedalen@kukucinka.eu

  057- 4883641

   
   
EXTERNÁ ZODPOVEDNÁ OSOBA externa_zodpovedna_osoba