Vedenie školy:

     

 

                  

  Riaditež školy    
 

 

 
   

Zástupkyňa riaditeža školy

 

 

Mgr. Daniela MILBAUEROVÁ

PaedDr.Martin BABIAK

 

kontakt : zastupca@kukucinka.eu

kontakt : riaditel@kukucinka.eu