VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA   

       Zverejňovanie voľných pracovných miest na Základnej škole Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou v zmysle § 6 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle § 84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Základná škola Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou eviduje voľné pracovné miesto učiteľa od 24.08.2020.
Ak sa nám rozhodnete zaslať žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, žiadame Vás, aby ste nám rovno zaslali   
aj
súhlas so spracovaním osobných údajov
na účel ukladania/ evidovania vašich osobných údajov v našej databáze s uvedením lehoty do kedy môžeme vaše údaje ukladať.

V prípade zasielania žiadostí e-mailom je nutné žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom ( nie zoskenovaním ), v opačnom prípade žiadosť nebudeme evidovať v databáze žiadostí.

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
P.č. Názov a sídlo zamestnávateľa Kategória pedag. zamestnanca Kvalifikačné predpoklady Požadované doklady Iné požiadavky Trvanie pracovného pomeru
1. Základná škola, Kukučínova ulica 106,  Vranov n.T. Začínajúci pedagogický zamestnancec

Samostatný pedagogický zamestnancec

Učiteľ pre 2.stupeň ZŠ v aprobácii Matematika -Informatika Doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania 2.stupňa v požadovanej aprobácii Nástup do zamestnania od 24.08.2020 Doba určitá - do 30.06.2021