P.č.

Dátum realizácie vzdelávania

 

 Druh vzdelávania

Školský rok:  2021 - 2022
V zmysle §69, ods.1, písm. d) zákona č.138/2019 Z.z.
01. 02.09.2021 - 08.06.2022 Adaptačné vzdelávanie
Mgr.Petra Kunášová - / SJL- BIO  /
Hodnotenie vzdelávania
 
02. 02.09.2021 - 08.06.2022 Adaptačné vzdelávanie
Mgr.Simona Balážová - / Psychopédia /
Hodnotenie vzdelávania
 
03. 04.07.2022 Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ
Názov: Stratégie riešenia problémového správania
Hodnotenie vzdelávania
 
04. 04.07.2022 Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ
Názov: Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona o PZ/OZ
Hodnotenie vzdelávania
 
05. 04.07.2022 Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ
Názov: Finančná gramotnosť v ZŠ
Hodnotenie vzdelávania
 
06. 31.08.2022 Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ
Názov: Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky
Hodnotenie vzdelávania
 
07. 31.08.2022 Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ
Názov: Portfólio pedagogického zamestnanca
Hodnotenie vzdelávania