P.č.

Dátum realizácie vzdelávania

 

 Druh vzdelávania

Školský rok:  2023 - 2024
V zmysle §69, ods.1, písm. d) zákona č.138/2019 Z.z.
01. 11.09.2023 Aktualizačné vzdelávanie PZ
Názov: Ponorka v tíme
Hodnotenie vzdelávania
02. 30.04.2024 Aktualizačné vzdelávanie PZ
Názov: Umelá inteligencia vo vyučovaní I.
Hodnotenie vzdelávania
03. 07.05.2024 Aktualizačné vzdelávanie PZ
Názov: Prevencia a eliminácia prejavov šikanovania
Hodnotenie vzdelávania