Na Základnej škole, na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou

Na našej škole

logo ucime s hardverom

O projekte

V školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do projektu Učíme s hardvérom, v ktorom s podporou občianskeho združenia SPy a Holandskej obchodnej komory v Slovenskej republike umožní naším žiakom vzdelávať sa na vyučovacích hodinách predmetu informatika pomocou mikropočítača BBC micro:bit a príslušenstva.

Cieľom projektu je rozvoj algoritmického a abstraktného myslenia u žiakov a žiačok zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia.

Naša škola získala BBC micro:bit sady, ktoré zahŕňajú programovateľný LED pásik, samostatné LED svetlá a rezistory, krokosvorkové káble a reproduktorom s 3,5mm jack koncovkou. Okrem týchto sád žiaci využijú aj robotické autíčko Ring:bit, poháňané dvomi servomotormi.

Odbornými garantmi projektu na škole sú Mgr. Lucia Bačišinová a Mgr. Radovan Zajíc. Obaja pedagógovia vyučujú predmet Informatika a z predchádzajúceho školského roka už majú prvé skúsenosti s programovaním zariadenia BBC micro:bit. Vyučujúci sa zúčastnia vzdelávacích aktivít SPy o.z. zameraných na programovanie mikrobitov a prichystajú, napánujú a zrealizujú vlastné vzdelávacie aktivity s bašími žiakmi na hodinách informatiky.