Vstup do školy

 

Vestibul školy

 

Stolárska dielňa

 
 

Zborovňa I. stupňa

 

Zborovňa II. stupňa

 

Krajčírska dielňa

 
             
 

Odborná učebňa fyziky

 

Odborná učebňa chémie

 

Odborná učebňa HV

 
             

Učebňa informatiky - 01

Učebňa informatiky - 02

Učitežská a žiacka knižnica

 

 

 

Areál školy

 

Športový areál

 

Telocvičňa

 

 

 

Cvičný byt

 

Školská jedáleň

 

Školská kuchyňa