Rada školy pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 

 

predsedníčka Rady školy

    Mgr.Anna KARABOVÁ

pedagogický zamestnanec

VÝROČNÉ

SPRÁVY

 
     
podpredseda Rady školy     PhDr.Radoslav HOMOĽA - pedagogický zamestnanec  
tajomník rady školy     Ing. Peter ZAHORJAN - zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ rok 2012
    rok 2013
 zástupca zriaďovateľa     RNDr.Valéria NOVIKMECOVÁ, MBA rok 2014
 zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ     Ing.Jozef MIKITA, MBA rok 2015
 zástupca zriaďovateľa     Mgr.Martina ČANDÍKOVA   rok 2016
nepedagogický zamestnanec              Iveta DUDAŠČÍKOVÁ        rok 2017
zákonný zástupca žiaka           Miroslava DAŇOVÁ       rok 2018
zákonný zástupca žiaka              Alfonz KALIÁŠ          rok 2019
rok 2020
zákonný zástupca žiaka              Michaela KUROVÁ           rok 2021
zákonný zástupca žiaka              Miroslava KUROVÁ          rok 2022
                 rok 2023
     

Funkčné obdobie Rady školy :  rok 2024 -2028 

Štatút Rady školy -  pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

   
          Delegovaní členovia rady škôl zriaďovateľa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vranov n.T.                                                                       

          Uznesenie č.98/ 2024 zo zasadnutia 19. mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou dňa 29.02.2024 - delegovanie členov do rady školy

   
               

                                                                                                                             

Rodičovská rada pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

predseda    Ing.Mikuláš KAŠINSKÝ
pokladník              Jana KALIAŠOVÁ
členka RR              Michaela KUROVÁ
členka RR            Lucia BLEDÁ 
členka RR              Marica BAŽOVÁ