Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku

OZNAMY

pri ZŠ Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

 
    Dátum: Čas: Miesto konania: Akcia:
       
1.   Stanovy ZO OZ PŠaV pri ZŠ Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou          
2.   Prihláška do ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove n.T.          
             
       
     
 

Užitočné odkazy:

 

1.

  Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

www.ozpsav.sk

 

2.

  Stanovy OZ PŠaV na Slovensku