Aktuálne prebiehajúce projekty

P.č.

Názov projektu

Obdobie realizácie

1.

V základnej škole úspešnejší

01.12.2017 - 30.11.2020

 
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01  

ZMLUVA

Dodatok č.1

 

01.09.2022 - 31.08.2023

 
2.

Učíme s hardvérom

šk. rok 2021 - 2022

  Niečo o projekte:  www.kukucinka.eu/ucime-s-hardverom
 
3.

Skutočne zdravá škola

šk. rok 2021 - 2022

  Niečo o projekte:  kritériá na získanie strieborného certifikátu
 
4.

Fotovoltické zariadenie 40kWp

   ITMS kód projektu: 310041DGR2

šk. rok 2023 - 2024

  Informácia o projekte:  
Publicita:
www.vtn-vranov.sk
Fotodokumentácia: