Aktivity na úseku výchovného poradenstva :

     Stále nevieš, kam pôjdeš študovať na strednú školu ??     Klikni TU a nezúfaj !!  
 
Výchovná poradkyňa

e - mail : krotka@kukucinka.eu

Ing. Viera KROTKÁ
Konzultačný deň : STREDA od 07:30 - 13:30 hod.
  Klikni na ikonu :
1. Plán výchovnej poradkyne na školský rok 2019 - 2020
2. Harmonogram prijímacieho konania v šk. roku 2019_2020
3. Testovanie žiakov v šk. roku 2019-2020  
Testovanie 5 Testovanie 9
4. Informácia o umiestnení žiakov za školské roky 2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
 
5. Plán prednášok a besied
6. Hodnotiace správy za školské roky : 2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019