ROK
Správy o zákazkach s nízkou hodnotou
2011 2012 2013 2014
•  základná škola  •  základná škola  •  základná škola   •  základná škola
•  školská jedáleň •  školská jedáleň •  školská jedáleň •  školská jedáleň

 

LEGISLATÍVA

zákon č.25 / 2006   - zákon o verejnom obstarávaní
zákon č.28 / 2013   - zákon, ktorý dopĺňa zákon č.25/2006 o verejnom obstarávaní